Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De eigenaar: de eigenaar van de website;
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • Partij(en): ervaringen en recensies van derden;
  • U: de gebruiker (bezoeker) van de website en
  • De content: alle in de website aanwezige inhoud;

Aansprakelijkheid

LanguedocRoussillon.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De eigenaar kan voor eventuele onjuistheden echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Ervaringen, recensies, nieuws en weer worden ten delen geschreven door andere partijen, deze partijen, noch LanguedocRoussillon.nl kan aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte schade als gevolg van de op de website verstrekte informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Copyright

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt doormiddel van internet, druk of op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf toestemming te hebben gehad van de eigenaar.

Weer

De eigenaar werkt met derden samen voor het verspreiden van weersinformatie. Daarom kan het incidenteel voorkomen dat verschillende soorten informatie (prognoses) over een bestemming van inhoud verschillen of niet up to date zijn. Daarnaast zijn wij afhankelijk van de lokale meetpunten voor het doorgeven van informatie. Ook hierbij kunnen wij voor eventuele onjuistheden geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Linken

Linken en verwijzen naar onze pagina’s mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Het linken naar afzonderlijke afbeeldingen of bestanden (leechen) is niet toegestaan, tenzij goedkeuring van de eigenaar is afgegeven. Op de website treft u vele links aan naar andere websites. De eigenaar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor deze websites, lees hiervoor de privacy statement, disclaimer of algemene voorwaarden, indien aanwezig, op de website die u bezoekt.

Uw privacy

Op sommige plaatsen op LanguedocRoussillon.nl vragen wij u om persoonlijke gegevens op te geven zoals uw naam en e-mailadres. De eigenaar gebruikt deze gegevens puur voor de door u gekozen communicatie doeleinden. Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. De gegevens die u verstrekt worden in de database opgeslagen en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u contact met ons opnemen. Indien u niet (meer) wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor toezending van informatie door ons dan kunt u dit via e-mail aan ons kenbaar maken.

Vragen

Heeft u nog vragen of twijfels neem dan contact met ons op.