Privacybeleid

Persoonsgegevens

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u gebruikte service.

Uw gegevens inzien

U hebt het recht uw volledige gegevens zoals geregistreerd bij ons in te zien en aan te (laten) passen. Indien u bezwaar heeft of er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen kunt u ons dat direct melden per e-mail.

Verzamelde informatie

Voor het surfen op onze site vragen wij geen persoonlijke gegevens van u. Op de website worden algemene, niet-identificerende gebruikersgegevens bijgehouden. Telkens wanneer u onze website bezoekt worden de bezochte pagina’s, de naam van uw computersysteem en type internetbrowser geregistreerd.

Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren en gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Middels dit proces wordt geen persoonlijke informatie van uw computer gelezen. Tevens worden deze gegevens onder geen beding gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Buiten deze gegevens en de gegevens die u zelf invult bij een reservering, aanmelding of aanvraag, wordt geen informatie bewaard.

Hyperlinks

De website bevat links naar andere websites. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de huisbeschrijvingen en op de pagina’s met toeristische informatie.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de privacy van andere websites.

Nieuwsbrief

Bezoekers die de website gebruiken kunnen zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Van tijd tot tijd sturen wij nieuwsbrieven met daarin het laatste aanbod en acties. Accommodaties die staan ingeschreven op de website krijgen deze nieuwsbrief automatisch en van tijd tot tijd een nieuwsbericht met daarin de laatste ontwikkelingen of promoties.

Nieuwsbrief abonnees kunnen zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.

Ongewenste e-mail

Indien u een ongewenste e-mail ontvangt, valse e-mail, spam of phising, die van ons afkomstig lijkt te zijn of van een van onze accommodaties, en waarin u om persoonlijke informatie wordt gevraagd (zoals uw creditkaart nummer, loginnaam of paswoord), of waarin u wordt gevraagd om uw account of andere persoonlijke informatie te controleren of te bevestigen door op een link te klikken, werd die e-mail vermoedelijk verzonden door iemand die op onwettige wijze toegang probeert te krijgen tot uw informatie, ook wel een ‘phisher’ of ‘spoofer’ genoemd.

Wij verzoeken u nooit dergelijke informatie vrij te geven in een e-mail. Geef de informatie niet vrij en klik niet op de link. Wij vragen u contact met ons op te nemen indien u een dergelijke e-mail ontvangt.

Opslag persoonlijke gegevens

Wij slaan uw persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is voor de doeleinden waarmee u instemt onder de Gebruiksvoorwaarden en in dit Privacybeleid, of zoals wordt vereist onder de toepasselijke wet, en daarna wissen wij de gegevens.

Bij het gebruik maken van het contactformulier of het aanvragen van een reservering hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zaken met betrekking tot uw vraag of reservering en om u desgewenst op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten. Mocht u bij het reserveren uw e-mailadres niet willen opgeven, reserveert u dan telefonisch bij de eigenaar.

Vragen?

Voor vragen kunt u mailen naar: info@languedocroussillon.nl.