Agenda en tradities

De culturele identiteit speelt een belangrijke rol in de Languedoc-Roussillon. De bewogen geschiedenis en het trouw blijven aan de tradities hebben ertoe geleid dat talrijke volkstradities en feesten bewaard zijn gebleven.