Geschiedenis

Prehistorie

PrehistorieDe resten van de eerste mens in Languedoc-Roussillon zijn die van de homo erectus. De resten zijn ontdekt in de Caune l’Arago. Het exemplaar was 1,65 m en leefde 450.000 jaar v.chr. in de Languedoc-Roussillon. Daarnaast zijn werktuigen, wapens en aardewerk gevonden in de grot van Font-Juvénal.

Ten zuiden van Aveyron zijn menhirbeelden en dolmens (grafmonumenten) gevonden. De dolmens zijn ook te zien in de Gard, Lozère en de Hérault. De blokken van steen die voor de monumenten werden gebruikt waren ca. 350 ton per stuk. Indrukwekkend als u weet dat de obelisk in Parijs 220 ton weegt.

Rond 1500 v.Chr. trokken de Oost-Europese Kelten, in Frankrijk Galliërs genoemd, naar West-Europa en bereikten in de ca. 5de eeuw v.Chr. het huidige Frankrijk.Veellater leefden in de Languedoc-Roussillon de Neanderthalers (150.000 v.Chr.) en nog veel later de moderne mens, de homo sapiens. Net als in de Provence-Alpes-Côte d’Azur kwamen ongeveer 7500 jaar geleden vanuit het Midden-Oosten de eerste landbouwers en veetelers naar dit gebied. Geleidelijk aan raakten de kuststreken meer bevolkt en trok de bevolking richting Noord-Frankrijk.

In de 6de eeuw v.Chr. koloniseerden Grieken uit Klein-Azië gedeeltes van de huidige Languedoc-Roussillon en stichtten onder andere de Agathè (nu: Agde). De invloed van de Grieken duurde tot de 2e eeuw n.Chr.

Lees meerLees verder

Romeinse tijdperk

Geschiedenis Languedoc-RoussillonDe Romeinen hebben een blijvende stempel achter gelaten op de Languedoc-Roussillon. Tijdens het bewind van de Romeinen versmolt de Keltische (Gallische) cultuur met de Romeinse en vormden zo de Gallo-Romeinse cultuur. In 122 v.Chr. stichten de Romeinen Gallia Transalpina, het latere Gallia Narbonensis. Dit gebied omvatte destijds het huidige Languedoc-Roussillon. De rest van Gallië werd tussen 58 en 51 v.Chr. door Julius Caesar veroverd.

Het was een welvarende tijd en de economie bloeide als nooit te voren. De Romeinen brachten het Christendom en om de veroveringstochten en de handel te vergemakkelijken legden de Romeinen een wegenstructuur aan. De bekendste waren de Via Domitia (Rome – Spanje) en de Via Aquitania (Atlantische Oceaan – Middellandse Zee). Andere kenmerken van de Romeinse tijd zijn de arena’s, tempels, triomfbogen en aquaducten in de regio.

De Alamannen, de Vandalen en de Visigoten maken (tussen de 3de en de 5de eeuw) een einde aan de Romeinse aanwezigheid.

Lees meerLees verder

Languedoc wordt Frans

De Germaanse Franken stichten in Noord-Frankrijk een koninkrijk en de ‘gewone’ Franken namen de Romaanse taal over. Hieruit ontwikkelde zich de huidige Franse taal. In 497 bekeerde de Frankische koning Clovis zich tot het Christendom en zo werd Latijn de voertaal van de kerk, wetenschap en politiek. In 507 drijft Clovis de Visgoten naar Septimanië (Carcassonne, Narbonne, Béziers, Agde, Nîmes, Maguelone en Elne).

Onder het bewind van de Frankische koning Karel de Grote (742-814) breidde het Frankische Rijk zich veder uit. Op haar hoogtepunt bestond het rijk uit geheel West-Europa. In de Languedoc hebben de graven van Toulouse het voor het zeggen. Onder hun zeggenschap bereikt de Occitaanse beschaving haar hoogtepunt (12de – 13de eeuw).

De Occitaanse cultuur kwam ten einde door de Albigenzenkruistocht tegen de Katharen. De ondergang leidde uiteindelijk tot de overname van de Languedoc door Noord-Frankrijk.

Lees meerLees verder

Roussillon wordt Frans

In 1137 wordt de graaf van Barcelona koning van Aragón. De machtige welvarende staat reikte tot in de Roussillon, Provence, Valencia, Balearen, Sicilië, Montpellier en le Gévaudan. Na de dood van de koning van Aragón ontstond het koninkrijk Mallorca (de Balearen, de Roussillon en de heerlijkheid Montpellier) met als hoofdstad Perpignan. In 1349 werd Montpellier verkocht en kwam er een einde aan het koninkrijk Mallorca.

Door het huwelijk tussen Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië kwam Spanje in handen van één dynastie. Later werd Catalonië ook onderdeel van dit rijk. In 1659 sloten Frankrijk, onder Lodewijk XIV, en Spanje het Verdrag van de Pyreneeën, waarbij de grens tussen beide landen bovenop het gebergte kwam te liggen. Dit hield in dat de Roussillon voorgoed Frans grondgebied zou worden.

Lees meerLees verder