Romeinse oudheid

Romeinen in Languedoc-Roussillon

In de 7de eeuw v. Chr. stichten de Grieken, Etrusken en Feniciërs handelsposten Marseille en Agde op. Zij introduceren de wijnbouw en drijven handel met de Galliërs. Er ontstaan vestingen, eenvoudige handelsstadjes en grote steden zoals Ensérune, Béziers, Cessero, Sextantio, Ambrussum en Nîmes. Verschillende opgravingen in de delta van Hérault boden inzicht in de scheepvaart en de handel in de Grieks-Romeinse Oudheid. De schatten zijn verzameld in het museum van Ephèbe in Agde.

In 125 v. Chr. vraagt Marseille de hulp van Rome om tegen een Kelten te strijden. Het is het begin van de verovering van Gallië door de Romeinen.

In 118 v. Chr. sticht consul Cnaeus Domitius Ahenobarbus de kolonie Narbonne en laat hij de Via Domitia bouwen op het tracé van een oude weg. Met de aanleg van de Via Domitia creëren de Romeinen de ruggengraat van de provincie waar zich pleisterplaatsen en belangrijke steden ontwikkelen.

Onder Augustus verandert de provincie Transalpine in de provincie Narbonne naar de naam van haar hoofdstad.

Romeinse transformatie

De Romeinse verovering leidt tot een transformatie van het landbouwlandschap door de invoering van een streng kadaster waar het landschap vandaag de dag nog steeds sporen van draagt. De olijfboom en de wijnstok kennen een sterke groei en de wijngaarden vermenigvuldigen zich. Het leefklimaat verandert drastisch en er wordt meer aandacht besteed aan het interieur: de decoratie (fresco’s, mozaïeken), comfort (stadsrioleringen, verwarming): de villa van Prés Bas in Loupian, Clos de la Lombarde (Narbonne), villa Saint-Clément du Montmars.

Romeinse monumenten

Veel Romeinse monumenten en bouwwerken zijn door de verstedelijking verloren gegaan. Slechts enkele overblijfselen getuigen nog steeds van de vaardigheid van de Romeinse bouwers: het aquaduct van Ansignan, Pont du Gard, het aquaduct van Gabian, brug van Boisseron, brug van Ambrussum, Maison Carrée en het amfitheater van Nîmes

De Romeinen waren grote ingenieurs. Uit opgravingen zijn verschillende woningtypen bloot gelegd en zijn er resten van de Romeinse aquaducten te zien. In de Jardin de la Fontaine van Nîmes zijn de resten vanthermen terug te vinden. Daarnaast ligt in de hele streek het oude wegen netwerk: Via Domitia. Stukken van de weg zijn bewaard gebleven.

Bezienswaardigheden

  • Pont du Gard
  • Amfitheater van Nîmes
  • Maison Carrée

Pont du Gard

Dit aquaduct is het best behouden aquaduct ter wereld en het meest indrukwekkende van de Middellandse Zee.

Het Amfitheater (Arena) van Nîmes

Het amfitheater van Nîmes is goed bewaard gebleven. Tussen 50 en 100 na Chr. werd dit 133 bij 101 meter grote amfitheater gebouwd, geïnspireerd op het Colosseum in Rome. Hier vochten de gladiatoren in een arena van 69 bij 38 meter, die aan 24.000 toeschouwers, over 34 tribunes verdeeld, plaats bood. Iedereen kreeg een plekje toegewezen op basis van zijn sociale klasse. De plaatsen aan de arena werden met een muur beschermd tegen de wilde dieren.

Aan de buitenkant ziet u twee niveaus van 60 bogen. De bogen worden gedragen door een rij stevige Toscaanse pilasters. Daarboven ligt de nadruk op de Toscaanse zuilen op hoge voetstukken. Aan een extra halve verdieping, de attiek, was een groot zeil, tegen de zon, bevestigd. Van de hogere verdiepingen zijn alleen nog brokstukken over. Aan

De arena werd in de Middeleeuwen verbouwd tot een versterkt dorp en had tot 1812 twee kerken, een klein kasteeltje en circa 220 huizen. Tegenwoordig worden in het amfitheater stierengevechten, concerten en voorstellingen gegeven.

Maison Carrée te Nîmes

Geschiedenis Languedoc-RoussillonHet Maison Carrée, rond 19 v.Chr. te Nîmes is een van de best bewaarde Romeinse tempels. De tempel is opgericht tijdens de heerschappij van Augustus en was gewijd aan zijn twee zonen, Gaius en Lucius, die beide jong stierven.

De inscriptie met hun namen werd in de middeleeuwen verwijderd. In 1758 heeft de geleerde Jean-François Séguier de gaten van de oude inscriptie ontcijferd.

Het opschrift luidt“Aan Gaius Caesar, zoon van Augustus, consul; aan Lucius Caesar, zoon van Augustus, consul designatus; aan de principes iuventutis.”

In de 4de eeuw fungeerde de tempel als Christelijke kerk. De tempel werd achtereenvolgens een vergaderzaal voor de stadsraadsleden, een kanunnikshuis, een stal tijdens de Franse Revolutie en een opslagplaatsvoor de stadsarchieven. Het werd een museum na 1823. De tempel is hierdoor goed bewaard gebleven.

De Franse naam: Maison Carrée, is afgeleid van het archaïsche carré long, wat letterlijk “lange vierkant” (dus rechthoek) betekent, refererend aan de vorm van het gebouw. Het gebouw heeft 10 zuilen bekroond metKorinthische kapitelen onder het fronton en 20 halfzuilen rond de rest van de buitenkant.


Gerelateerde artikelen

Maison Carrée in Nîmes

Het Maison Carrée, rond 19 v.Chr. te Nîmes is een van de best bewaarde Romeinse tempels. Lees meer…

Pont du Gard

Het aquaduct Pont du Gard is het best behouden aquaduct ter wereld en het meest indrukwekkende van de Middellandse Zee. Lees meer…

Amfitheater van Nîmes

De Arena van Nîmes is een goed bewaard amfitheater uit de tijd 50 en 100 na Chr geïnspireerd op het Colosseum in Rome en lijkt als twee druppels water op dat in Arles. Lees meer…